Контакти

Дмитрий Мактри

Специалност: рехабилитатор

Телефон: 0988 / 352 – 360

e-mail: rahamabrahma@gmail.com

Адрес: Прием в домът на пациента във Варненска област. Пишете на пощата или се обадете за повече информация.