Рехабилитация след операции

Операции могат да бъдат от всякакъв вид и характер. Най важно е болният да не се залежи, с което да се предизвикат усложнения.

Рехабилитацията помага за максимално кратък период от време болният да възвърне физическите и социалните дейности, както в семейната и трудова среда.

Запазвайки  социалния си статус и възвръщане на предишния си живот.

Задължително след консултации с опериращия лекар!

  • масаж на цикатрикс (операционния шев) и със време с по голямо третиране, да се избегне груб и грозен белег
  • превенция и профилактика на декубитални рани
  • масаж на ходилата, дланите, ушите

Прекарани операции за които можете да се обърнете към мен:

  • – след операции на коремна кухина
  • – след операции на гръден кош
  • – след сърдечни операции
  • – след операция на гръбначния стълб
  • – след прекаран исхемичен и хеморагичен инсулт
  • – след ампутация
  • – на лежащо болен